donderdag 23 juni 2016

Werk in Uitvoering

23 juni 2016 12.33 uur Boerenwetering
Aanleg ondergrondse parkeergarage

23 juni 2016 12.33 uur Boerenwetering

1 opmerking: